1943

Arnold Wiig startar keramikfabrik i Halden under namnet Arnold Wiig Fabrikker, förkortas AWF och keramiken därifrån är ofta märkt med just AWF.

1945

Strömstads Tidning presenterar 27 november nyheten om att en stor kemisk industri etableras i Strömstad på nyåret.

Klicka på bilden för att läsa artikeln.

1946

I Cannings gamla magasinbyggnad på Torskholmen startar SYCOs produktion 11 januari. Olof Molin är försäljare och arbetare  från Halden-fabriken pendlade till Strömstad för att lära upp personalen.

Redan under de första åren får SYCO ekonomiska problem då svårigheter att erhålla importtillstånd för lera från Danmark skapar oskerhet i produktionen och planeringen.

1949 På hösten flyttar SYCO sin tillverkning till varmbadhuset. 10 personer arbetar nu med bränt och glaserat material.
1950 SYCO disponerar en våning av Pennfabriken för tillverkning av leksaker m.m. Verkmästare är Frank Andersson. Bilarna heter Tommy, uppkallade efter Franks son. Leksaksbilarna var ett samarbete med firman Kröger & Stenserud i Oslo. Pennfabriken köps efter konkursen av Arnold Wiig som flyttar maskinerna till Halden och startar viss produktion.
1951

SYCO flyttar in i ny fabrik på Myren i Strömstad.

1952 SYCO öppnar utskottsbutik i Varmbadhuset.
1954 SYCO börjar knyta kontakter med utlandet, bland annat USA, Frankrike och Danmark. Ca 35 personer anställda och hushållsgods är produktionens nya fokus.
1955 Ett 30-tal anställda i fabriken. En ny elektrisk ugn installeras i februari och kontorschef Fredrik Blomström menar att den kommer att betyda mycket för fabrikens kapacitet. Exporten ökar, även Sydafrika säljer nu SYCOs produkter.
1960 Rubrik i Strömstads Tidning 31 december: AB SYCO kommer troligen att försättas i konkurs. Ett 40-tal personer kommer att sägas upp i januari 1961. Arnold Wiig har uttalat intresse för att ta över fabriken, men inget är klart.
1961

2 februari: Driften nedlagd vid SYCO! 38 av 42 arbetare friställda.

18 februari: SYCO startas igen! Köpman Åke Johansson (senare Jaking) från Trollhättan har inköpt alla inventarier av konkursförvaltningen. Olof Molin avgår som disponent. Man har 350 000 i orderstocken, både på utländsk och svensk marknad. Nya SYCO har tagit över affären i Varmbadhuset och försäljningen där fortsätter. Stadsfullmäktige beslutar att inköpa SYCOs fabriksbyggnad för 300 000 kronor.

1962

Ingress i Strömstad Tidning 10 november: Ett av landets största företag inom keramikbranchen är SYCO från Strömstad. Läs hela artikeln genom att klicka på bilden.

53 personer är anställda. Åke Johansson anser att företaget skulle kunna utvidga antalet genom en utbyggnad av fabriken. Efterfrågan från Tyskland är så stor att SYCO annars inte klarar av att leverera varor i tillräckligt hög takt.

1963 Tillverkningen omfattar ca 500 artiklar. Ca 60 personer anställda. Omfattande export till Tyskland och Danmark. Förhandlingar om en ny fabrik börjar, den gamla ska säljas till Original-Odhner.
1964 Olle Alberius slutar, Anita Nylund-Jordahn börjar. SYCO exporterar till åtta länder, bl.a Danmark, Tyskland, Nya Zeeland och England. Byggandet av den nya fabriken startar under hösten. Ytan beräknas bli 3300 kvadratmeter. Fabriken ska byggas av byggnadsfirman Mattsson & Nilsson.
1965

Januari: Nya fabriken beräknas vara färdig vid halvårsskiftet. Kostnaderna beräknas till 1,5 miljoner och ca 40 personer kommer nyanställas. 

Maj: Fabriken blir troligen inte klar till 1 juli.

Augusti: Fabriken blir troligen färdig i september.

Oktober: SYCO flyttar in i nya lokaler, den gamla fabriken avvecklas. På grund av förseningarna har ett 20-tal personer permitterats, order går inte att effektuera och Åke Johansson är mycket orolig för framtiden.

November: Tvist mellan Strömstads stad, byggfirman Mattsson & Nilsson och SYCO om vem som är ansvarig för att den nya fabriken inte blev färdig i utsatt tid.

1966

Fabriken visas för allmänheten under sommaren. Under en lördag i augusti räknade man det till 500 besökare!

Arnold Wiig slutar i Halden efter att AWF ombildas med nya finansiärer. 

1967

Strömstads stad vill låna pengar av staten för SYCO-fabriken. Finansminister Gunnar Sträng ansåg att fabriken inte var en kommunal angelägenhet.

Sommarvisning av fabriken lockar mycket turister.

September: En hyrestvist mellan Strömstads stad och Nya SYCO inleds.

November: Efter två års underhandlingar skrivs hyreskontraktet äntligen under mellan Strömstads stad och Nya SYCO. Ca 60 arbetare garanteras sysselsättning.

December: Nya SYCO ska säljas. Direktör Åke Orrvik ny ägare från och med 1 februari 1968. Kamrer Tord Norlin hävdar att det inte kommer att bli några inskränkningar i arbetskraften. Eventuellt kommer det att bli nyanställningar.

1968

17 maj: Nya SYCO AB begärs i konkurs av Åke Johansson.

 6 juni: Nya SYCO avskedar 5 personer. Avveckling på råvarusidan.

 15 juni: Fabriken under avveckling.

 6 juli: Hyreskontraktet sägs upp, närmare 70 personer avskedas.

27-28 september: Auktion på samtliga inventarier.