Våren 1997 ordnades en utställning på Strömstads Museum, som hette Syco i bild & form. Många, många Strömstadsbor hjälpte till, både genom att låna ut sina saker och genom att berätta om sitt arbete på fabriken. 

Precis som många strömstadsbor – och en ökande skara samlare ute i landet – försöker Museet skapa en representativ samling av både prydnadsföremålen och den brukskeramik som under 1960-talet tillverkades vid Syco-fabriken i Strömstad. I vår Syco-avdelning finns nu c:a 200 föremål. 

Från Krukan som andas …
I november 1945 meddelade Strömstads Tidning ”Stor industri startar i Strömstad på nyåret – keramiktillverkning på danskt patent”. Arnold Wiig, fabrikör i Halden, ämnade starta tillverkning i lokaler på Torskholmen och räknade med att arbetsstyrkan skulle bli ca 50 man. 

De första åren tillverkades endast ”krukan som andas”. Syco-krukans material var specialbehandlad dansk kalksten och den gjordes i åtskilliga modeller och storlekar. 1949 utvidgades sortimentet – man började göra plåtleksaker, främst bilar men också keramik. 

Den siste ägaren till fabriken hette Åke Johansson. Han drev fabriken mellan 1961 och 1968. Under hans tid utökades exporten; Sycokeramik såldes i såväl Tyskland, Holland och Amerika som på Nya Zeeland och i Sydafrika! 

I oktober 1965 kunde Syco flytta in i en nybyggd fabrikslokal vid Trädgårdsgatan. I entrén hänger fortfarande en stor relief av Anita Nylund, en beskrivning av lerans väg till färdig keramik. 

17 maj 1968 kom dråpslaget; Syco begärdes i konkurs. Sedan gick det snabbt, under sommaren avskedades hela personalen. 27-28 september hölls auktion på samtliga inventarier – epoken Syco var slut.

… till 1000-talet modeller
I Sycos produktkataloger fanns en otrolig mängd variationer. 1966 tillverkades ca 1000 olika modeller. Man gjorde allt: små figuriner, stora golvvaser, askfat, mat-, te- och kaffeserviser, sparbössor… 

Mönster och färgskalor uppvisade också många varieteter. Under tidigt femtiotal var färgerna milda, och skira blommönster var vanliga. På sextiotalet bytte man till kraftiga färger: vinrött, mörkgrönt, blålila. Modellerna blev mer funktionella, och man kunde kombinera enfärgade karotter med mönstrade lock. 

Syco hade flera formgivare anställda genom åren. En av de mer kända var Olle Alberius. Han gick vidare till Rörstrand, och slutade sin karriär på Orrefors glasbruk. Joyous Schiöler, syster till Inge Schiöler, arbetade parallellt i en egen ateljé och på Syco. Anita Nylund-Hedlund är fortfarande verksam som keramiker.