1950-talet innebär en positiv utveckling för SYCO. 1951 flyttar man in i ny fabrik på Myren. Året därefter öppnar man en utskottsbutik i varmbadhuset. Produktionen har nu utökats ytterligare och hushållsgodset blir en storsäljare. Ett par år senare knyter man utländska kontakter och efterhand når man försäljningsframgång i Amerika, Frankrike, Danmark, Tyskland och Sydafrika.

Drygt 30 personer arbetar nu i fabriken. Några av formgivarna år Joyous Schiöler, Sonja Tode, Gunvor Nyman och Olle Alberius.

Under åren från 1946 till 1968 tillverkas omkring 4000 olika artiklar och SYCO blir en av många fabriker i landet med likartat utbud. SYCO anses inte som en av de mer betydelsefulla keramikfabrikerna i Sverige. Kanske snarare som något av en ”outsider”.

Här finns storsäljare som teserviser och prydnadsdjur med medveten form och färgval men också serieproducerade skålar, askkoppar och vaser med tveksamt värde rent formmässigt. Kanske har detta sin bakgrund i att företagets generösa attityd till personalens idéer och förslag. De professionella formgivarnas produkter står intill dekoratrisernas egna alster där kanske lusten är större än medvetenheten. Via A, B-, C-sortering och faktiskt även Ö-sortering sprids produkterna via återförsāljare på ett stort antal orter.

En av företagets stora produkter är askkoppar med företagsnamn och logotyp. Vid ett tillfälle beställer Pripps bryggeri 150.000 askfat vilka sedan delas ut till barer och restauranger. Genom duktiga försäljare och effektiv annonsering skapas grunden till framgång, inte minst utomlands. SYCO blir Folkhemmets vardagskeramik.

Tack till Strömstad Museum som bevarat och delat med sig av denna information.