Denna artikel fanns i Strömstad Tidning den 21 oktober 1950.

Tack till Strömstad Museum som bevarat och delat med sig av denna artikel.