Denna artikel fanns i Strömstad Tidning den 12 januari 1946.

Tack till Strömstad Museum som bevarat och delat med sig av denna artikel.