HISTORIK OM SYCO

Det finns en ihopklippt video med massa olika sekvenser och händelser från fabriken!

Videon är drygt 18 minuter lång och innehåller många intressanta och givande inblickar i hur det såg ut när keramiken skapades och dekorerades.